Årsbästa

Från och med 2015 noteras de tio bästa prestationerna per gren i
årsbästalistorna. Även mellantider men endast resultat bättre än gränserna
för topplistorna tas med. Tidigare år noterades inte mellantider i
årsbästalistorna. 2006-2010 noterades årsbästa på  6 timmar, 12 timmar, 24
timmar och 100 km. 2011 utökades årsbästalistan med 100 engelska mil, och
2013 med 48 timmar och 6 dagar.

Årsbästa 2015-09-13

Årsbästa 2014

Årsbästa 2013

Årsbästa 2012

Årsbästa 2011

Årsbästa 2010

Årsbästa 2009

Årsbästa 2008

Årsbästa 2007

Årsbästa 2006