Ultralöpning

Ultradistans, som även kallas ultramaraton, är en löpgren med distanser som är längre än den traditionella maratondistansen 42 195 meter. 

Tävlingar arrangeras främst i två olika typer av ultradistanslopp, A-B-lopp och tidslopp. Du kan läsa mer om de olika typerna här nedanför.

En del tävlingar arrangeras som ett mellanting, det vill säga att loppet är en fastställd sträcka, t. ex. 100 km, men löps på en varvbana som kan vara t. ex. 2,5; 5 eller 7 km lång. Till skillnad från tidsloppen, där resultatet blir det antal meter man löpt, även om man väljer att sluta springa innan tiden har gått ut, måste man löpa hela sträckan för att få ett resultat på dessa varvlopp.

I nästan alla länder arrangeras något ultradistanslopp.

EM och VM arrangeras på 100 km samt 24 timmar.
I Sverige har 100 km SM-status sedan 2011 medan 24-timmmars ännu arrangeras som RM, riksmästerskap.

Klicka dig vidare för att läsa mer om de två typerna av lopp:

A-B lopp Tidslopp