Tidslopp

Tidslopp

Tidslopp är lopp där man under en angiven tid ska springa så långt som möjligt.

Dessa lopp går på rundbanor från några 100 meter till någon kilometer. Loppen går ofta i parkliknande områden eller på bana. Det finns även inomhuslopp.

De vanligaste tidsloppen är 6, 12, 24 och 48 timmar samt på 6 dagar.

– Fördelen med tidslopp är att man slipper överraskande terräng samt att man hela tiden har nära till mat och funktionärer samt att man hela tiden har övriga deltagare inom synhåll.
– Nackdelen är att det kan bli lite monotont att springa runt runt.De längre tidsloppen som löps på banor brukar byta löpriktning t. ex. var sjätte timme för att inte snedbelasta kroppen.

Tidslopp kan vara bra för nybörjaren med tanke på att man ständigt är relativt nära övriga deltagare och funktionärer. Man kan få stöd och hjälp snabbt om det behövs.