Nomineringspolicy

För att delta i internationella mästerskap ska den aktiva bedömas ha en förmåga att nå minst en tjugondeplats.

En tjugondeplacering motsvaras i dagsläget av ungefär följande:

100 km 24 timmar
Kvinnor: 8.00 220 km
Män: 7.00 240 km

Resultat uppnådda under en tvåårsperiod före det aktuella mästerskapet beaktas.

Har en löpare presterat bättre än nomineringsnivån innebär det inte automatisk en nominering. Löparen bör därutöver visa på en stabil resultatnivå i paritet med riktlinjerna för nominering. Det förväntas att man är fysiskt och mentalt förberedd att prestera på personlig toppnivå vid VM/EM. I särskilda fall kan, om landslagsledningen bedömer den aktive som konkurrenskraftig, uttagning till landslaget ske baserat på resultat från andra distanser/tidslopp än den som gäller för det aktuella mästerskapet.

 

Riktlinjerna på 100 km motsvaras av följande riktvärden på andra distanser:

6 timmar 12 timmar
Kvinnor 76 km 131 km
Män 85 km 147 km

 

Riktlinjerna på 24 timmar motsvaras av följande riktvärden på andra distanser:

  100 mile Spartathlon (246 km)
Kvinnor: 16:55 33 tim
Män: 14:35 28:30 tim

Resultat erhållna på 6-timmars, 12-timmars och 100 km tävlingar gäller som underlag för bedömning av ev landslagsdeltagande för 100 kilometer. Resultat erhållna för 100 mile, Spartathlon och 24 timmar gäller som underlag för bedömning av ev landslagsdeltagande för 24-timmarslopp. Landslagsledningen kan beakta resultat från andra distanser, om goda skäl föreligger. Kontakta landslagsledningen vid frågor.