Kallelse till årsmöte i Ultradistans


Lördagen den 27 januari 2024 kl 19.00
genomförs årsmöte för föreningen Ultradistans.se

Kom och påverka inriktningen av verksamheten inför 2024!
Alla betalande medlemmar har rätt att delta samt lämna in motion.
Har du missat att betalat medlemsavgiften går det utmärkt att göra det här

Styrelsen tar gärna emot nomineringar till Årets Ultrapersonlighet 2023!
Exempel på kriterier som kan motivera utnämnandet av KUL-person. En eller flera av punkterna bör kunna appliceras på tänkta kandidater:

Inspirerar genom engagemang eller prestation
Är en ledare och förebild
Tar ansvar och deltar i föreningslivet
Har påverkat ultralöpningen på ett sätt som gynnar andra
Uppvisat kreativitet och innovation
Uppvisat goda resultat
Verkar för ett dopingfritt idrottande

Vinnaren av utmärkelsen kommer att tilldelas ett vandringspris (ett tungt sådant) samt ett stipendium för att använda till ultrasaker.

Motioner samt nominering till Årets Ultrapersonlighet skall vara styrelsen

tillhanda senast 23/12 2023 via medlem (at) ultradistans.se

Tid och plats: Bosön lördag 27/1 kl 19.00

Välkomna!

PS! I samband med årsmötet kommer vi att erbjuda aktiviteter på Bosön, separat info kommer när det närmar sig!