Ultradistans

Kommittén för Ultradistanslöpning (KUL) skapades vid ett möte i Trollhättan 2006 med den uttalade målsättningen att ge svensk ultralöpning det utrymme som det förtjänar i svensk friidrott. Kommittén är en instans som ger råd och stöttning till Svenska Friidrottsförbundet i frågor som rör ultradistanser och Trail (sedan 2022). Föreningen Ultradistans bildades för att sprida information kring svensk ultradistanslöpning på ett bredare plan och utveckla såväl bredd- och motionslöpning som elit.

Ett av målen med verksamheten var att få SM-status samt officiella svenska rekord. April 2011 arrangerades det första Svenska mästerskapet på 100km och 10 år senare, 2021 det första Svenska mästerskapet på 24h. Traillöpning på kort och lång bana (ultratrail) fick SM-status 2021 (första tävling på lång bana 2022 pga pandemi).

Sedan 2010 noteras svenskt rekord på 100km av Svenska Friidrottsförbundet och på senaste årsmötet (2023) beslutades att även 24h skall noteras som officiellt svenskt rekord. Inom trail noteras av naturliga skäl inga rekord men ITRA-Scores och Performance Index (PI) nyttjas av Ultradistans för att föra statistik.

Ultradistans uppmärksammar såväl tävlingslöpning som motionslöpning, äventyrslöpning och social långdistanslöpning. Här är inte bara den idrottsliga prestationen i fokus utan även upplevelsen, äventyret och gemenskapen.

Föreningen för statistik över svenska ultramarathonrekord på disciplinerna 6, 12, 24, 48 timmar och 6 dagar samt även på distanserna 100 km och 100 miles. Vidare så jobbar föreningen för att fler arrangörer skall sanktionerna sina lopp, stödjer med riktlinjer vid arrangemang av lopp samt kan bidra rent ekonomiskt till dopingkontroll vid svenskt ultramarathonrekord om detta inte tillhandahålls av arrangör.

Ultradistans Stadgar