Landslaget

Landslaget 2015

Landslaget ska representera Sverige vid IAU-mästerskap och landskamper.

Landslaget ska bestå av våra bästa damer och herrar som på ett sportsligt, respektfullt och hedervärt sätt försvarar våra färger.

SFIF utser på årsbasis en landslagsansvarig för ultradistanserna. Dennes huvuduppgift är i korthet att tillse att Sverige är representerat vid IAUs mästerskap på 100km, 24h och på Trail World Championship.

Den landslagsansvarige ska kontinuerligt sköta kommunikationen med landslagskandidater och att via hemsidan informera om aktuella landslagsnyheter. Andra uppgifter är att i möjligaste mån bistå med praktiska detaljer kring tävlingsverksamheten och att ha ett nära samarbete med KUL.

SFIF (Svenska Friidrottsförbundet) är medlem av IAU (International Association of Ultrarunners) och ges därmed via KUL möjlighet att utse och sända representanter till mästerskapstävlingar arrangerade av IAU. I praktiken är det den landslagsansvarige som nominerara löpare till SFIF som sedan beslutar om vilka som ska ingå i landslaget.