Topplistor

Här redovisas de 100 bästa resultaten för varje disciplin, alternativt de som når över en viss nivå angiven i listan. Listan inkluderar även mellantidsresultat i den utsträckning dessa gjorts tillgängliga av arrangören av loppet. Endast det bästa resultatet för varje person redovisas.
Resultat erhållna från tävlingar där banan inte varit kontrollmätt eller på annat sätt avviker redovisas separat, under de ordinarie listorna.
Kommentarer om eventuella fel tas tacksamt emot.

Längst ner på denna sida återfinns olika resultatberäkningar. Här kan du hitta vilka resultat som är jämförbara. Exempelvis: 1) Vad kan du förväntas göra på 6 timmar om du gjort 3.10 på maraton? 2) Vad bör du ha gjort på 24 timmar för att kunna hoppas på målgång i Spartathlon?

Topp 100-listor 2023-01-03

Analys av resultatutveckling 2015-05-01

Kommentarer till topplistorna

Tidslopp: KUL registrerar resultat från fem olika tidslopp – 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar, 48 timmar och 6 dagar. Dessa lopp är väl avskilda från varandra och bortsett från den mer sällan löpta diciplinen 12 timmar är det relativt ovanligt att passerresultat från lägre lopp genererar resultat till topplistorna för kortare lopp. Tävlingarna avgörs vanligtvis på korta rundbanor med varv upp till någon eller ett par kilometer. Banorna är kontrollmätta och loppen genomförs med ett tidsnoteringschip på skon, varför ingen osäkerhet råder kring resultatens riktighet. Mellantidsresultat kan lätt extraheras i efterhand.

100 km: Detta klassiska ultradistanslopp har både SM och VM-status, och IAAF och SFIF registrerar rekord på denna sträcka. Loppen förekommer både på korta varvbanor och på långa envarvsbanor. Banorna är kontrollmätta. Det finns ett visst överlapp mellan 100 km och 12 timmar för kvinnor.
En plats på 12-timmarslistan genererar i dagsläget en plats i 100 km-listan om mellantid för 100 km finns registrerad.

100 engelska mil: I Nordamerika finns det ett flertal klassiska terränglopp som sträcker sig över 100 engelska mil, men även ban- och väglopp förekommer på denna distans.
För att resultat skall kunna komma med på topplistorna krävs att bansträckningen är kontrollmätt. Vanligtvis är trailloppen inte kontrollmätta, eller ens en gång möjliga att kontrollmäta. Dock är de
populära och relativt lättlöpta svenska loppen Täby Extreme Challenge (TEC) och Black River Run kontrollmätta. På grund av ändrad bansträckning var TEC dock ej kontrollmätt 2009, 2012 och 2013. För kvinnor finns det ett tydligt överlapp mellan 100 engelska mil och 24 timmar.

Vad skall jag göra på 24H för hoppas på målgång i Spartathlon?
Analys av Spartathlontider

Appendix: formler och utförlig tabell