Nomineringspolicy

Policy och kriterier för deltagande vid mästerskap på ultradistanser

Allmänt

Nedanstående är de kriterier som gäller för att bli uttagen till svenska landslag för deltagande vid internationella mästerskap i Svensk Friidrotts regi.

Deltagande vid internationella mästerskap är en av SFIF:s viktigaste uppgifter och kommer alltid att ha en hög prioritet! Målsättningen skall också vara att ge bästa möjliga förutsättningar för aktiva att prestera optimalt på mästerskapet utifrån sina förutsättningar.

Nedanstående policy är baserad på Svenska Friidrottsförbundets “Policy och kriterier för deltagande vid Mästerskap och landskamper”. Uttagningskriterier skall kungöras på www.friidrott.se under Elit & Landslag.

Internationella mästerskap i ultradistans

Med Internationella mästerskap menas i ultradistanssammanhang alla EM/VM:

– 100 km (VM udda år, EM jämna år)
– 24 timmar (VM jämna år, EM udda år)
– Ultra Trail (prel VM udda år, EM jämna år from 2021)

Grundkriterier för uttagning till mästerskap

A – Ultradistanslöpare skall ha möjlighet att nå 20:e plats på mästerskapet. Det senaste årets resultat värderas högst.
B – Vid Internationella Mästerskap som ger möjlighet till lagtävlingar där fler än normala 3 aktiva/nation deltar kommer nivå motsvarande 25:e plats individuellt att gälla. För deltagande i lag gäller möjlighet att placera sig bland de åtta bästa.
C – Förbundskapten eller motsvarande Landslagsledare har alltid sista ordet med möjlighet att göra egna bedömningar gällande aktiva som inte klarat uppsatta nivåer men bedöms kunna prestera enligt kriterierna ovan. Förbundskapten har också rätt att eventuellt inte ta ut person som klarat kvalificeringen men bedöms sakna form för mästerskapet.

Riktlinjer för:

100 km

  • 2020: VM, indikativa gränser 6:57 timmar för herrar, 8:05 för damer
  • 2019: Inget mästerskap

24-timmars

  • 2020: EM, indikativa gränser 235 km för herrar, 215 km för damer
  • 2019: VM, indikativa gränser 240 km för herrar, 220 km för damer

Ultra Trail

  • 2020: Inget mästerskap
  • 2019: VM, topp 10-placering i lopp med god internationell konkurrens

Övrigt

– Kriterierna ovan kan komma att korrigeras vid särskilda skäl. Som t ex internationella mästerskap på hemmaplan eller mästerskap som kan bli extremt dyra.
– Kriterierna för de olika mästerskapen tas fram av Förbundskapten/Landslagsledare och baseras på statistik från tidigare genomförda mästerskap.
– Förhandsnomineringar kommer att användas. Datum för nomineringar tas fram av Förbundskapten/Landslagsledare.
– Aktiv skall vara ”frisk” och fysiskt och mentalt förberedd att prestera på den nivå som kriterierna anger.
– Alla aktiva och ledare försäkrar att följa SFIFs officiella spelregler.
– Förbundskapten och Landslagsledare är alltid ytterst ansvarig för samtliga uttagningar.

Annika Nilrud,
Landslagsansvarig ultra 2020