Nomineringspolicy

Policy och kriterier för deltagande vid mästerskap på
ultradistanser

Deltagande vid internationella mästerskap är en av SFIF:s viktigaste uppgifter och kommer alltid att ha en hög prioritet!

Målsättningen skall också vara att ge bästa möjliga förutsättningar för aktiva att prestera optimalt på mästerskapet utifrån sina förutsättningar.

Svenska Friidrottsförbundets “Policy och kriterier för deltagande vid Mästerskap och landskamper”. Uttagningskriterier skall kungöras på www.friidrott.se under menyval “Elit & Landslag”.