Tävlingsregler

För att deltaga i en tävlingsklass i en tävling eller i riksmästerskap/svenskt mästerskap som är sanktionerad av Svenska Friidrottsförbundets (SFIF) eller deras distriktsförbunds (SDF) krävs att den tävlande representerar en till görening som är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet eller, för utländsk tävlande, annat nationsförbund för friidrott. Motionsklasser är öppna för alla löpare.

Följande gäller för löpare som springer för en förening som är ansluten till SFIF:

– En löpare som deltagit i en friidrottstävling är i princip bunden till den föreningen även under påföljande år. Ett föreningsbyte kan dock ske under löpande tävlingsår om berörda föreningar är överens. Man kan då tävla för den nya föreningen en månad efter det att övergången registrerats. Mer information finns på SFIF:s hemsida och i övergångsblanketterna på SFIFs blankettarkiv. Notera att de allra flesta idrottsförbund har motsvarande övergångsregler.

– En löpare får ställa upp i motionsklassen under annat föreningsnamn eller springa klubblös.

– En löpare som ställer upp i icke sanktionerade tävlingar representerandes sin förening riskerar att avstängas från deltagande i sanktionerade tävlingar, fast sådana avstängningar är ovanliga.

Följande gäller för löpare som tillhör mer än en förening inom samma idrottsförbund:

– Man får tävla för endast en av dessa föreningar åt gången. Om man vid en tävling vill tävla i tävlingsklassen för en annan förening som man redan är medlem i så gäller samma övergångsregler som för ett normalt föreningsyte.

Följande gäller för löpare som springer för föreningar som inte är anslutna till SFIF eller som springer klubblöst:

– Det är fritt fram att ansluta sig till en förening utan övergångsregler.