Topplistor

Här redovisas de 100 bästa resultaten i varje disciplin. Endast resultat bättre än de i tabellen nedan och endast det bästa resultatet för varje person redovisas. Istället för att presentera separata listor för felmätta banor och för mellantidsnoteringar återfinns samtliga resultat i samma lista. Eventuella avvikelser noteras med fotnoter. Kommentarer om eventuella fel tas tacksamt emot.

Disciplin   Kvinnor   Män
6 timmar 58 km 67 km
100 km 12.00 tim 10.00 tim
12 timmar 100 km 110 km
100 engelska mil 30.00 tim 24.00 tim
24 timmar 140 km 160,934 km
48 timmar 230 km 240 km
6 dagar 400 km 400 km

Längst ner på denna sida återfinns olika resultatberäkningar. Här kan du hitta vilka resultat som är jämförbara. Exempelvis: 1) Vad kan du förväntas göra på 6 timmar om du gjort 3.10 på maraton? 2) Vad bör du ha gjort på 24 timmar för att kunna hoppas på målgång i Spartathlon?

Topp 100-listor 2018-06-17

Analys av resultatutveckling 2015-05-01

Kommentarer till topplistorna

Tidslopp: KUL registrerar resultat från fem olika tidslopp – 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar, 48 timmar och 6 dagar (=144 timmar). Dessa lopp är väl avskilda från varandra och det är relativt ovanligt att passerresultat genererar resultat till topplistorna för kortare lopp. Tävlingarna avgörs vanligtvis på korta rundbanor med varv upp till 1500 m. Banorna är kontrollmätta och loppen genomförs med ett tidsnoteringschip på skon, varför ingen osäkerhet råder kring resultatens riktighet. Mellantidsresultat på 100 km och 100 engelska mil kan lätt extraheras i efterhand.

100 km: Detta klassiska ultradistanslopp har både SM och VM-status, och IAAF och SFIF registrerar rekord på denna sträcka. Loppen förekommer både på korta varvbanor och på långa envarvsbanor. Banorna är kontrollmätta men felmätningar har förekommit. Ett famöst exempel är VM i Gibraltar 2010 där banan i efterhand visade sig vara 97 m för kort. Detta drabbade Gloria Vinstedt som blev av med sitt nysatta svenska rekord. Ett annat exempel är Lapland Ultra som vid en kontrollmätning inför RM 2008 visade sig vara c:a 200 m för kort. Från och med 2008 är dock banan av korrekt längd. Ett tredje exempel är 100 km-loppet i Milano där banan under 1950- och 1960-talen ”lär ha varit för kort”. I topplistorna har vi dock tagit med resultat från dessa tävlingar men med en fotnot om avvikelsen.

100 engelska mil: I Nordamerika finns det ett flertal klassiska terränglopp som sträcker sig över 100 engelska mil, men även ban- och väglopp förekommer på denna distans. Tidigare förde KUL inga topplistor över 100 engelska mil men i och med de populära loppen GAX100 och TEC har intresset för 100 engelska mil ökat och önskemål om topplistor har framförts. Dock är sådan topplistor inte invändningsfria:

1) Terränglopp är vanligtvis inte kontrollmätta. (Dock utgör TEC ett undantag eftersom denna bana kontrollmättes efter Jonas Buuds rekordlopp 2010.

2) Olika terränglopp är svåra att jämföra med varandra eftersom banprofilen varierar kraftigt. TEC-banan är mer att jämföra med väglopp än med kuperade traillopp.

3) Loppen över 100 engelska mil ligger relativt nära 24-timmarsloppen i distans och löptid, varför ett överlapp mellan listorna för kvinnor förekommer.

KUL har här valt att blanda resultat från olika typer av lopp. Icke kontrollmätta terränglopp noteras med fotnot. Slutresultat från 100 engelska mil som platsar i listorna för 24-timmarslopp (och vice versa) tas med. I den mån passertider på 100 engelska mil från 24-timmarslopp är tillgängliga tas dessa med.

Vad skall jag göra på 24H för hoppas på målgång i Spartathlon?
Analys av Spartathlontider

Vilka resultat är jämförbara?
Följande artikel beskriver hur man kan förutsäga resultat på flera olika löpsträckor baserat på ett enda löpresultat. Artikeln publicerades i Runner’s World i maj 2009.
Jag blir trött efter två timmar, är det något fel på mig. Artikel RW 2009

Appendix: formler och utförlig tabell