Svenska rekord

KUL började i november 2006 att föra listor över svenska rekord/bästanoteringar i sju olika dicipliner för män och kvinnor: 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar, 48 timmar, 6 dagar, 100 km och 100 engelska mil. Resultat från tidigare tävlingar inkluderades i statistiken om tävlingen uppfyllde krav för rekordnotering. Endast slutresultat godkändes som rekord; det var således inte möjligt att sätta svenskt ultramaratonrekord på 6-timmar under ett 100 km-lopp. Vidare noterades separata rekord för inomhus- och utomhuslopp, men ingen skillnad gjordes på ban- och väglopp utomhus. För inomhuslopp sattes inga tydliga krav på underlag och banans dimensioner.

I april 2012 fattade KUL beslut om (1) att även beakta passertider vid rekordnoteringar. Inom ultralöpning noteras vanligtvis mellantider med samma precision som sluttider varför dessa skall kunna gälla som rekord enligt SFIFs ”Tävlingsregler för friidrott”. Det är alltså möjligt att sätta rekord på 6 timmar i exempelvis ett 100 km-lopp. Om tillräcklig information fanns om loppet och mellantider hade noterats, uppdateras rekorden retroaktivt.  Samtidigt fattade KUL även beslut om (2) att bara inkludera det bästa resultatet alla kategorier oberoende om resultatet tillkommit på bana eller väg, inomhus eller utomhus.

Svenska ultramaratonrekord 2017-09-04

Listan över rekordutvecklingen rekonstruerades och uppdateras sedan utifrån de nya förutsättningarna:

Utveckling av svenska ultramaratonrekord 2017-09-04

SFIF noterar (sedan 2010) officiella svenska rekord på 100 km väg.

IAU, International Association of Ultrarunners, följer sedan 1 januari 2015 samma principer som KUL tillämpat sedan april 2012 (se Internationella rekord).

För svenska ultramaratonrekord gäller att:

-Grenen skall vara väl etablerad, ha en god prestationsnivå och för sporten stort deltagarantal, samt vara väl åtskild från övriga grenar för vilka rekordnoteringar förs.

-Loppet skall vara kontrollmätt och tävlingen skall vara sanktionerad av Friidrottsförbundet (SFIF) eller något av dess distrikt, eller för utländsk tävling, av motsvarande nationell organisation. Ett detaljerat protokoll över varvtider och/eller mellantider skall ha förts.

-Löparen skall ha svenskt medborgarskap, samt tillhöra klubb som är SFIF-ansluten, eller utländsk klubb som är ansluten till motsvarande nationella organisation.

-Ett negativt dopingtest skall ha utförts (Ny regel införd 2015-01-01).