Tävlingsformer

Ultradistans, som även kallas ultramaraton, är en löpgren med distanser som är längre än den traditionella maratondistansen 42 195 meter. 

Tävlingar arrangeras främst i två olika typer av ultradistanslopp, A-B-lopp och tidslopp. Du kan läsa mer om de olika typerna här nedanför.

En del tävlingar arrangeras som ett mellanting, det vill säga att loppet är en fastställd sträcka, t. ex. 100 km, men löps på en varvbana som kan vara t. ex. 2,5; 5 eller 7 km lång. Till skillnad från tidsloppen, där resultatet blir det antal meter man löpt, även om man väljer att sluta springa innan tiden har gått ut, måste man löpa hela sträckan för att få ett resultat på dessa varvlopp.

I nästan alla länder arrangeras något ultradistanslopp.

EM och VM arrangeras på 100 km samt 24 timmar.
I Sverige har 100 km SM-status sedan 2011 medan 24-timmmars ännu arrangeras som RM, riksmästerskap.

A-B lopp

A-B lopp är lopp där man springer en specifik distans.

De vanligaste distanserna är 50 och 100 km samt 50 och 100 miles – men distanserna kan vara flera hundra km. Det existerar även etapplopp där en angiven sträcka ska avklaras under ett antal dagar eller veckor.

A-B lopp kan vara landsväg eller terränglopp.

– Fördelen med punkt A till punkt B-lopp är att man får en omväxlande löpning och det kan bli äventyrligt med olika naturupplevelser.

– Nackdelen kan vara en kuperad och bitvis otillgänglig terräng och att man ibland kan få springa ensam under en längre tid.

I vissa lopp behöver man kunna orientera, dvs läsa karta samt själv bära med sig det man behöver äta och dricka, då det kan vara långt emellan kontrollerna.

Inom ultradistans förekommer det ofta på de längre sträckorna att deltagarna växlar mellan löpning och gång. Under ett vanligt maratonlopp kan detta eventuellt tas som ett misslyckande eftersom målsätningen är att avverka sträckan så snabbt som möjligt. Men då distanserna är långa kan det vara taktiskt rätt att lägga in gång i exempelvis uppförsbackar. Det är sällan den som springer snabbast de första fyra milen som står som segrare i ett ultradistanslopp.

Under de längre loppen är det viktigt att få i sig energi. Det brukar serveras sportdryck, läsk, frukter, kex osv. vid kontrollerna på ultradistanslopp. Någon form av varm mat brukar även serveras.

Tidslopp

Tidslopp är lopp där man under en angiven tid ska springa så långt som möjligt.

Dessa lopp går på rundbanor från några 100 meter till någon kilometer. Loppen går ofta i parkliknande områden eller på bana. Det finns även inomhuslopp.

De vanligaste tidsloppen är 6, 12, 24 och 48 timmar samt på 6 dagar.

– Fördelen med tidslopp är att man slipper överraskande terräng samt att man hela tiden har nära till mat och funktionärer samt att man hela tiden har övriga deltagare inom synhåll.
– Nackdelen är att det kan bli lite monotont att springa runt runt.De längre tidsloppen som löps på banor brukar byta löpriktning t. ex. var sjätte timme för att inte snedbelasta kroppen.

Tidslopp kan vara bra för nybörjaren med tanke på att man ständigt är relativt nära övriga deltagare och funktionärer. Man kan få stöd och hjälp snabbt om det behövs.