Ny styrelse skall väljas 28 januari

Valberedningens arbete är i full gång inför ultradistans.ses årsmöte som är i slutet av januari. Som medlem kan du såklart föreslå styrelseledamöter på årsmötet. Du kan också informera valberedningen om kandidater du vill att valberedningen  ska ta med i sitt förslag till ny styrelse. Du kanske själv har lust att engagera dig? Kontakta valberdeningens Stefan Bergsten Eller Joacim Martinsson Rikner.

stefan.sarissa@gmail.com 0761-848290

martinssonjoacim@gmail.com 0730-476955