Nationella mästerskap

Medaljörer i nationella mästerskap

Sedan 2007 anordnas nationella mästerskap på korta och långa ultradistanser. Det långa loppet är över 24 timmar medan det korta är 100 km bortsett från det första året då ett 6 timmars-lopp anordnades. 2011 fick 100 km SM-status. 2018 ordnades även ett nationellt mästerskap på ultratrail.

Lista över medaljörer i nationella mästerskap finns i KUL:s statistiksamling.