Ultradistans.se för Ren Idrott

Ultradistans.se är en ideell förening som bedriver ett aktivt antidopingarbete. Ultralöpningen ska vara en ren idrott och alla våra rekord ska vara dopingtestade. Vi har en antidopingpolicy och alla våra tävlande som representerar Sverige i ett mästerskap har gått en antidopingutbildning. Utbildningen genomförs i två steg, en teoretisk del och en webbaserad del.

WADA – World Anti-Doping Agency är den världsomspännande organisationen som arbetar förebyggande och aktivt mot doping.

Riksidrottsförbundet har en röd-grön lista där man själv kan söka ut läkemedel och substanser för att få reda på om de är godkända eller ej.
Det är alltid idrottarens egna ansvar vad denne stoppar i sig.
Lär mer på Riksidrottsförbundet om antidoping här.

Några av Sveriges bästa idrottsutövare har Vistelserapportering. Det innebär att idrottaren ska genomgå oanmälda dopingkontroller under träningsperioden.
Maria Jansson, nordisk rekordhållare på 24h är en av Sveriges idrottare som har Vistelserapportering.

Maria Jansson under VM i Belfast sommaren 2017

Hur känner du inför att göra spontana dopingkontroller?
Jag välkomnar spontana/oanmälda dopingkontroller! Jag är stolt över att få vara en del av det arbete som bedrivs för att alla ska tävla på lika villkor. Jag kommer aldrig att vara för trött för att kissa i burk.

Hur går en dopingkontroll till?
Om dopingkontroll är aktuellt på tävling (brukar vara medaljörer på mästerskap och några slumpvis utvalda) blir du förd dit direkt efter målgång, kontrollanten (eller av denne utsedd person) är ansvarig för att hålla dig under uppsyn hela tiden fram tills dess att kontrollen genomförs. Är det på egen begäran ska det ske inom 24h efter målgång, då ringer man själv sin egen nations dopingjour och anmäler att rekord har slagits och att du önskar dopingkontroll. Själva kontrollen går till så att man lämnar ett urinprov under uppsikt, i kärl som man själv valt och öppnat, jag häller själv över det i två olika kärl och försluter, lägger i förpackningar. Jag svarar på frågor och fyller i om man äter mediciner eller andra tillskott. Jag får alltid en kopia på protokollet efteråt. Är det blodprov går det till på samma sätt men det är en läkare/sjuksköterska som tar provet. Alla behållare och kärl är kodade och i oöppnade förpackningar. Är något öppnat eller trasigt eller om jag anser att något inte har gått rätt till har jag rätt att kräva att kontrollen görs om på plats.

Hur vet kontrollanten var du befinner dig?
Jag vistelserapporterar i ett system som heter ADAMS. Det innebär att jag varje dag måste uppge var jag kommer att sova och även ett tidsspann på 60 min med uppgift om var jag kommer att befinna mig. Den går att ändra med en timmes varsel inom Sverige. Övriga återkommande aktiviteter såsom regelbundna träningar eller resor läggs också in, men minstakravet är övernattning och 60min varje dag.

Under hur lång tid kommer du att ha vistelserapportering?
Jag kommer att vistelserapportera tills dess att jag slutar tävla på den nivån eller att jag avskrivs av organisationen.

Varför är det viktigt med en ren idrott?
För mig är doping det absolut lägsta som finns och jag vill aldrig ställa mig på startlinjen med någon som har höjt sin kapacitet med hjälp av otillåtna medel eller har vägrat ställa upp på dopingkontroll.

Tack Maria!

Du kan stötta vårt arbete med antidoping genom att bli medlem i ultradistans.se. Ett medlemskap kostar 104 kronor per år. Läs mer och bli medlem här.

Förutom att du stöttar Ultradistans genom ditt medlemskap så får du dessutom rabatt Runners Store. En fin rabatt på 20% på kläder & skor och 10% på övrigt.
Rabatten gäller endast i butik. Butikerna finns i Stockholm och Malmö.

Text: Sandra Lundqvist

reddit