Online-seminarie om Ultradistans.se

Tisdagen 9/11 kl 19.30-20.30 genomförs den första av en online-seminarie-inspirations-föreläsnings-serie, i syfte att öka kunskapen om ultradistans.se samt KUL.s verksamhet.
Timmen avslutas med inspirationsföreläsning/storytelling.

Agenda:

19.30-19.35: Hej och välkommen

19.35-20.00: Syfte och organisation – ordförande KUL

20.00-20.30: Inspirationsföreläsning/storytelling – Johan Steene

Länk till föreläsningen