Nominering KUL

500

Val av nya KUL-ledamöter!

Det är dags att välja ledamöter till Kommittén för Ultradistanslöpning (KUL). KUL består av fem ledamöter och tre av dessa ska väljas under 2015.

Följande ledamöters mandatperiod går ut:
Johan Steene, Ordförande

Vald 2014-2015

Fredrik Elinder, Statistik och Regler
Vald 2014-2015

Kerstin Rosenkvist, Ledamot
Vald 2014-2015

För att kunna bli vald till KUL-ledamot krävs ett medlemskap i en SFIFansluten förening och svenskt medborgarskap. Önskvärt är givetvis om man har god anknytning till ultradistanslöpningen och ett genuint intresse för att utveckla sporten.

De två ledamöter som sitter kvar minst ett år till är:
Helen Sandberg, PR, marknadsföring. Vald 2014-2016.
Jan-Erik Ramström, kassör. Vald 2014-2016.

Skicka in förslag till valberedning@ultradistans.se.

Vid frågor vänligen kontakta johan@ultradistans.se. Tel: 073 333 57 33

Bakgrund:

KUL är en kommitté under SFIF. KUL arbetar för att stärka ultradistanslöpningens plats inom friidrotten. Den största delen av detta arbete handlar om att säkerställa att det finns svenska löpare som kvalificerar sig för ett svenskt landslag och att dessa landslag sedan presterar superbra på de internationella mästerskapen.

Verktygen för detta arbete är bl a SM på 100 km, RM på 24 timmar, KUL Landslagsgrupp, grenutveckling, antidopingarbete, lägerverksamhet, statistikinsamling, informationsspridning och samverkan med arrangörer och aktiva inom sporten, nationellt och internationellt.

KULs främsta uppgift är att se till att det finns underlag för att ta ut starka landslag till de internationella mästerskap som anordnas genom International Association of Ultrarunners (IAU).

KUL sammanträder ca 4 gånger per år. Vi försöker även vara representerade i anslutning till SM 100 km och RM 24 timmar.

Under 2014 har KUL arbetat aktivt med att ta fram riktlinjer för hur kommittén ska arbeta framgent och med vilka frågor. Mycket diskussioner har förts kring hur vi ska säkra våra grenar mot doping.

Informationsspridningen om lopp och aktiva på hemsidan har fått ett uppsving samt att samarbetet med SFIF har intensifierats.

KUL och Ultradistans.se, 
Ordf. Johan Steene 
Tel: 073 333 57 33
johan@ultradistans.se