Vad gör nu den där styrelsen? 

Den 12/4 hade nya styrelsen för föreningen Ultradistans.se, även innehållande Sfif:s råd för ultradistanslöpning K®UL, sitt första möte. Ordförande Johan Steene kommenterar. 

Detta var ett första möte med den nya styrelsesammansättningen efter årsmötet. Oerhört kul med så många nya ansikten och nya idéer i denna samling!

Vi har vissa stående arbetsområden som brukar redovisas på våra möten. Normalt behandlar vi alltid: Statistiksamlingen, antidopingarbetet, Sfif-KUL, Landslagen, Mästerskap (svenska och internationella), KUL-helgen, Landslagsgruppen och dess lägerverksamhet, tävlingar i Sverige eller utomlands med svensk anknytning, föreningens ekonomi, hur når vi ut med information om och väcker intresse kring ultradistanslöpning – webbplats/Facebook/Twitter etc.

Som det ser ut i dagsläget sköter Johan ordförandeskapet och kontakten med Sfif. Fredrik fortsätter att hålla i statistiksamlingen.

Jessica tar över efter det fantastiska arbete som Maria Viberg har bedrivit vad gäller informationsspridning på Ultradistans.se och på Facebook.

Kristina Palten har efter många briljanta år meddelat att hon vill lämna som ansvarig för Landslagsgruppen. Andreas Falk är redo att axla det uppdraget med hjälp av övriga i styrelsen. Nästa aktivitet för Landslagsgruppen bör bli ett höstläger i början av september. Lägret på Bosön för februari 2017 är redan bokat.

Mats som ansvarar för KUL-helgen berättar om planerna inför höstens helg som kommer att vara i Stockholm. KUL-helgen har växt de senaste åren och är en fantastisk härlig helg där man umgås med långjoggare på alla nivåer.

Janne är kassör och sköter ekonomin och prestationsmärkesförsäljningen.

Redovisning av kommande mästerskap:

SM 100 km kommer att gå av stapeln den 13 juli under SM-veckan i Norrköping.

RM24 timmars kommer att hållas på Skövde Ultrafestival den 29 juli.

VM Ultra Trail 2016 i Portugal 29 oktober.

EM 24 timmars 2016 i Frankrike 22-23 oktober.

VM 24 timmars 2017,Victoria Park, Belfast, den 1-2 juli.

VM 100km 2016 i Spanien slutet nov början dec.

Vi dryftade idéer och synpunkter kring ramar för samarbetet med Sfif. Vi har tillsammans med dem föresatsen att hitta något enkelt styrdokument som reglerer hur vi ska jobba tillsammans.

Efter flera år har det arbetats med ett dokument rörande kravprofiler inom ultradistans. Fredrik presenterar det arbete som genomförts och den kravprofil som nu skickats till Sfif. Nu ska det arbetas fram nya kravprofiler inom alla grenar. Fredrik och Inga-Sara kommer att gå på möte om detta.

Nästa möte kommer att hållas den 21 juni.

Har ni synpunkter på vad som bör behandlas på våra möten så tveka inte att höra av er till oss.

Med vänlig hälsning,

Johan Steene

Närvarande vid mötet

Johan Steene, Fredrik Elinder, Mats Dänsel, Inga-Sarah Lindholm, Stina Svensson, Jan-Erik Ramström, Jessica Fremnell, Ferike Pasthy

 

 

johan@ultradistans.se

​www.ultradistans.se