Ren Ultra

Ultradistans.se arbetar aktivt för en dopingfri idrott bla. genom att stötta ekonomiskt med dopingprov vid tävlingar där rekord sätts. Ultralöpningen ska vara en ren idrott och alla våra rekord ska vara dopingtestade. Alla våra löpare som representerar Sverige i mästerskap ska ha genomgått en antidopingutbildning. Det är alltid idrottarens egna ansvar vad denne stoppar i sig.

En dopingkontroll genomförs enligt Riksidrottsförbundets regler och föreskrifter som utgår ifrån Wada, World Antidoping Agency. Den världsomspännande organisationen som arbetar förebyggande mot doping.

Ett dopingprov kan göras av olika anledningar. I samband med tävling kan det vara att ett rekord har tagits, en slumpvis kontroll eller av någon annan anledning.
Utanför tävling kan kontrollen göras när som helst utan förvarning.

Hur en dopingkontroll går till:
Första steget är att dopingkontrollanten visar upp sin auktorisation som visar att hen har behörighet att genomföra kontrollen. Kontrollanten ger information om rättigheter och skyldigheter och löparen får skriva på en kallelse för kontroll.
Därefter måste löparen omedelbart infinna sig på platsen där kontrollen ska utföras. Kontrollen kan skjutas upp av giltiga anledningar som prisutdelning, presskonferens eller sjukvård men då måste kontrollanten ha ständig uppsikt över löparen under hela tiden.

Kontrollanten skriver information i protokollet, t ex namn på tränare, förening, idrott/gren. Löparen ska också berätta vilka läkemedel och kosttillskott som använts de senaste sju dagarna. Ofta samlas den här informationen in före själva provtagningen.

Löparen måste sen lämna giltig fotolegitimation och därefter sker kontrollen genom urinprov och/eller blodprov. Vid urinprov kommer en dopingkontrollant av samma kön att bevittna hela provtagningen.
Löparen ombeds sen att fördela urinet i två olika flaskor och försegla dessa. På så sätt är det endast löparen själv som hanterat provet.

Därefter är det dags att läsa igenom och skriva på dopingkontrollprotokollet. Protokollet och urinproven skickas sedan till dopinglaboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Kopior skickas till Riksidrottsförbundets dopingkommission och till löparen.

På laboratoriet analyseras det ena provet och det andra förvaras så att om det första svaret är positivt kan det andra användas för att bekräfta svaret.
Analysen tar 4–6 veckor, i vissa fall längre tid. Har man inte hört något inom den tiden är provet troligtvis negativt.

Om ett analysresultat är positivt, dvs visar spår av doping, riskerar löparen att bestraffas med avstängning. Ärendet utreds i så fall av Dopingkommissionen.

Laboratoriet rapporterar sen resultatet till Riksidrottsförbundets dopingkommission. En kopia skickas också till WADA.

Vill du också vara med och stötta ultradistans.se? De gör du för endast 104 kronor per år. Läs mer om hur du blir medlem här.

Riksidrottsförbundet har en röd-grön lista där man själv kan söka ut läkemedel och substanser för att få reda på om de är godkända eller ej.
Lär mer på Riksidrottsförbundet om antidoping här.

Text: Sandra Lundqvist