Inför SM på 100 km

I ett soligt Halmstad träffades i helgen tävlingsledaren för SM 100 km, Mattias Bramstång, och landslagsledaren Lotta Thörn. De diskuterade tävlingens upplägg och promenerade längs delar av banan.

Banan är väl genomtänkt och ser mycket bra ut. På det stora hela bra underlag och jag gillar särskilt de långa snabba raksträckorna längs vattnet, säger Lotta Thörn.

SM-banan erbjuder en flack bansträckning, goda siktförhållanden och få svängar. Underlaget består till 80% av asfalt och 20% av hårt packad grusväg. Ett varv är 4 085 meter långt och springs 24 gånger. Resterande 1 960 meter springs på ett förkortat varv där vändpunktsslingan utgår. Det förkortade varvet genomförs först. Eftersom banan är förlagd i de centrala delarna av Halmstad finns goda förutsättningar för bra publikstöd genom hela tävlingen.

Tävlingsledningen presenterar ett mycket professionellt arrangemang där många detaljer är genomtänkta och hanterade. Jag förväntar mig och tror att de lever upp till detta på tävlingsdagen, säger Lotta Thörn som kommer att vara på plats under hela tävlingen.

SM 100 km är öppet för såväl elitlöpare som motionärer och det finns även möjlighet att springa 50 km, som dock inte har SM-status. Mattias Bramstång ska se till att loppet ska ger elitlöparna möjlighet att prestera på topp men samtidigt är motionärerna minst lika viktiga.

En av styrkorna med banan är att man tidvis ser andra löpare på andra sidan Nissan, det kan både peppa och inspirera löpare på alla nivåer. Jag hoppas att många elitlöpare och motionärer kommer till loppet så att ultralöpningen sticker ut som arrangemang under SM-veckan.

Den rådande situationen med Corona-viruset togs självklart också upp under mötet. Både Mattias Bramstång och Lotta Thörn kommer att arbeta för att arrangemanget ska kunna genomföras och är beredda att vidta eventuellt nödvändiga åtgärder för att så ska bli fallet. 

mer info och anmälan