Kallelse till Årsmöte

Kallelse till ordinarie årsstämma i Ultradistans.se

Årsmötet avhålls digitalt den 31 januari med start klockan 16:08.

Förutom att föreningen utlyser mötet på denna webbplats  har samtliga medlemmar kallats per e-post på uppgiven e-postadress enligt §7 i föreningens stadgar.

Samtliga dokument som avhandlas under årsmötet kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen per den 25 januari.

Länkar till dokument och till det digitala årsmötet kommer att meddelas på föreningens webbsida.

Välkommen!