Planeringen inför SM 100 km

Mattias Bramstrång, tävlingsledare för SM på 100 km i sommar berättar kortfattat om planeringsläget, de hinder pandemin medfört kring tävlingen och hur de avser genomföra tävlingen.

Centrala banan godkänns inte
Förra veckan fick vi besked att polisen inte ger oss tillstånd för att genomföra tävlingen i centrala Halmstad. Tävlingsområdet är inte möjligt att avspärra och kontrollera. Vi var oroliga för ett sådant beslut redan innan beslutet togs så vi rekognoserade och skapade alternativ på tävlingsområde som vi presenterade för kommunens evenemangsbolag som leder sammanhållningen kring SM-veckan. Vi hade tagit fram bansträckningar på 1-2km på två olika skjutfält som Försvarsmakten kunde låta oss använda och som enkelt kan spärras av. De föll trots allt på att jag bedömde att höjdskillnaderna på det ena centrala skjutfältet inte var förenligt med SM och minst 50 varv, det andra skjutfältet ansåg kommunen ligga för långt från centrum och därmed inte kunna inkluderas i konceptet som inramar SM-veckan.

Arenalopp
Vårt aktuella förslag är att genomföra SM 100km på Sannarps IP som just nu renoveras och kommer bestå av 8 banor (1,22m breda) där vi kan genomföra tävling. Det kräver inte polistillstånd vilket möjliggör genomförandet utifrån de restriktioner som Friidrottsförbundet kommunicerar. Just nu är det inte ett bestämt antal men här förs en diskussion om vad som är elit, vilket är ett kriterium som kan bli aktuellt att utgå från. Förhoppningsvis kommer lättnader under våren eller tidiga sommaren som medger ett begränsat antal deltagare i utomhusförlagd elit- och motionstävling.

Om vi får förlänga arenans 400m (tartan) med en extra asfaltslinga på Sannarp (runt en intilliggande fotbollsplan) kan varvet bli omkring 800m. Det är vårt huvudalternativ. Krävs polistillstånd för den sträckningen tvingas vi begränsa oss till arenan (som är befriad från sådana krav) vilket medför att tävlingen kan genomföras på 400m-varv.

Genomförande på bana
Om vi begränsas till fåtal elitlöpare (minst 8 stycken) kan vi genomföra tävlingen utan problem men om vi får vara 100 löpare eller fler blir det inte bra att låta alla springa på bana 1, det kommer medföra att de snabba löparna troligtvis kontinuerligt springer på bana 3. Jag funderar att i så fall fördela 2-3 banor till damer elit och 2-3 banor till herrar elit och låta de yttersta 2-4 banorna vara för öppen klass. Det kommer medföra svårigheter att ordna logistik med vätskebord och toaletter på ett optimalt sätt men det kommer i så fall erbjudas med så bra upplägg som vi kan uppbringa. De åtgärder som inte riktigt möter de optimala förutsättningarna hade inte varit okej ett vanligt år men under en rådande pandemi tycker vi i IFK Halmstad att ett genomförande av en 90% tävling är bättre än ingen alls. Idrotten och löparna behöver lopp!!

Urval av deltagare
I den sämsta av situationer kommer vi genomföra tävlingen för ett urval av löpare som klassificeras elit och väljs ut i samråd med KUL baserat på prestation och bedömd förmåga. Vi ser det som ett dilemma (alla eller ingen) och det går inte hantera på ett bra sätt men vi vill informera er om att vi är medvetna om innebörden av detta och att vi vill vara ärliga mot er hur vi tänker. Vi ser värdet av ett genomförande och är beredda att ta ekonomiska förluster för det men vi hoppas verkligen vi slipper komma till en urvalssituation. Den enkla vägen i ett dilemma som vårt är att lägga ner och det har vi bestämt oss för att inte göra. Idrotten behöver som sagt ett genomförande!

Vad händer nu
Vi fortsätter med planering och ni är omkring 60 anmälda idag. Anmälan är öppen och vi uppmuntrar er att sprida våra idéer och att vi gärna ser fler anmälda till loppet. Vi ber er också följa Friidrottsförbundets och Folkhälsomyndighetens restriktioner kring idrott, för det är utifrån dem som vi tar vårt beslut om deltagarantal. Vi överväger att ta bort erbjudandet om övernattning i gymnastiksal då ingen visat intresse. Är ni intresserade så ber vi er påtala det. Vi tolkar utebliven respons på detta mejl som att ni mottagit och förstår vår situation. För er som vill ge synpunkter på upplägget (fördelning av banor på arenan eller tips om logistiska finesser) så tar vi tacksamt emot sådana tips.

Avslutningsvis hoppas jag på förståelse för vår situation och våra avsikter. Jag hoppas också vi kan ses på startlinjen och genomföra en tävling som leder tanken och känslan till en tid före pandemins tid.

Det är nära 10 veckor till tävling och vi kommer återkomma med information när vi har något att berätta om, men förvänta er genomförande och att vi kommer göra vårt bästa för er!

IFK Halmstad uppdaterar inom kort med uppdaterad information på hemsidan