IAU Global Solidarity Weekend 19-20 mars 2022 

IAU Global Solidarity Weekend är ett event som startades år 2020 för att föra familjen av ultralöpare samman under pandemin, en tid då inte bara de internationella mästerskapen utan de flesta tävlingar ställdes in. Eventet symboliserar hopp och optimism inom den globala ultralöpningen. I år genomförs eventet för tredje gången och Sverige representeras av

Emir Halalkic

Erik Olofsson

Erik Olofsson

Josef Hamber

Josef Hamber

Lisa Ring

Lisa Ring

Jessica Svärd

Jessica Svärd

Löparna ska på egen hand och på valfri plats springa 6h sammanhängande under helgen. Resultaten rapporteras via lagledaren in till IAU som kommer att uppmärksamma de olika länderna under och efter helgen.

Sverige deltar i eventet för andra gången för att stötta IAU:s mål att föra ultrafamiljen samman under dessa pandemiår. Det svenska laget kommer också att tillägna varenda steg som tas under helgen till hoppet om och arbetet för fred över hela världen.

Lotta Thörn

Lagledare Sverige

https://iau-ultramarathon.org/Invitation%20IAU%206H%20Virtual%20Global%20Solidarity%20Weekend%20%202022.pdf