Riktlinjer SFIF

Saxat från SFIF 
Läs här för hela dokumentet

SFIF’s sida om Corona

24 november 2020
Riktlinjer -Friidrottsverksamhet till och med 6 januari 2021

Nedan återfinns Svensk Friidrotts riktlinjer för hur friidrottsverksamhet bör utformas under perioden fram till och med6 januari 2021. Dessa är förtydliganden av hur Folkhälsomyndighetens övergripande allmänna råd och Regeringens regleringar efterlevs inom friidrottsverksamheten under perioden.

Riktlinjerna är baserade på de underlag som presenterats av Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet i dagsläget och kan därför komma att justeras om nya riktlinjer offentliggörs. Information om vad som gäller från den 7 januari 2021kommer att vara tillgänglig längre fram och i tid för att planering av verksamheten är möjlig.

Om en enskild sjukvårdsregion eller smittskydd inför lokala lättnader kan en förening följa dessa i sin verksamhet men detta ska i så fall göras utifrån utlåtanden från dessa instanser.

Bakgrund och inriktning

Minska antalet nära kontakter
De nationella riktlinjerna är utformade för att minska antalet nära kontakter mellan människor eftersom det är i samband med dessa som smitta sprids. Regleringen av att det inte är tillåtet för fler än åtta personer att samlas till offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ses normerande för andra tillfällen då människor samlas. Friidrotten är en miljö där människor, som kanske inte ses i vardagen, samlas för att träna och tävla. Lika glada som vi är för detta i vanliga fall, lika viktigt blir det för oss att tänka till lite extra nu när det just är den typen av kontakter som behöver begränsas.

Hitta nya sätt att träna säkert
Vi vet samtidigt att träningen och träningstillfällena är viktiga, oavsett hur gammal man är och vilken gren man utövar. Friidrottens riktlinjer har utformats med fokus på att begränsa smittspridning men att samtidigt se till vilka möjligheter som ändå finns för att bedriva träning på ett säkert sätt. Friidrottare i äldre tonåren och tjugoårsåldern påverkas tydligt av de senaste nationella riktlinjerna och för denna grupp bör föreningen tänka till och tänka nytt –hur träning skulle kunna bedrivas, om än i andra former.

Ansvarsfullt och lokalt med bibehållen friidrottsglädje
Utifrån detta uppmanar vi nu alla att hjälpas åt att agera ansvarsfullt och att friidrotta lokalt, men också att tänka nytt och bibehålla friidrottsglädjen genom det som sker omkring oss.

Riktlinjer för friidrottsaktiviteter under perioden

Friidrottens riktlinjer bygger på de övergripande allmänna råden och innebär att alla, vid alla tillfällen, ska tänka på att:

 • Stanna hemma och inte delta i eller vara närvarande vid aktiviteter om du är sjuk eller har symptom, eller om någon som du bor med är sjuk eller har symptom. T
 • Tvätta/sprita händerna regelbundet och i alla situationer tänka på att hålla avstånd till andra.Inte genomföra onödiga resor i landet eller internationellt, då dessa ofta innebär kontakt mellan människor som annars inte träffas.
 • Undvika fysisk kontakt med personer som inte är del av den allra närmsta kretsen.Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd. Undvik särskilt kontakter som varar mer än 15 minuter.
 • I största möjliga mån avstå från att vistas i inomhusmiljöer där andra människor samlas.
Träning: Åtta personer är ramen
 • Träning ska företrädesvis bedrivas individuellt utomhus.
 • Gruppträning utomhus kan bedrivas, men ej i grupper större än 8 personer. Vid dessa träningar ska avstånd hållas till andra individer.
 • Träning bör ej bedrivas inomhus.
Tävlingar:
Inga tävlingar ska genomföras under perioden
 • Under perioden ska inga tävlingar,oavsett målgruppens ålder,arrangeras.
 • Vid särskilda behov kan tävlingar för friidrottare med idrotten som yrkesutövning arrangeras i mindre form och i syfte att utföra satsning mot kommande mästerskap. I detta syfte tillåts även internationellt tävlande för denna grupp
Resor och träningsläger: Res inte runt och avstå från kollektivtrafiken
 • Onödiga resor och resor som inte görs i vardagen ska undvikas.
 • Resor till andra orter och anläggningar för att genomföra inomhusträning och liknande aktiviteter ska inte genomföras för någon åldersgrupp.
 • Träningsläger som innebär övernattning eller resor till andra anläggningar där personen vanligtvis inte tränar ska inte genomföras av någon åldersgrupp.
 • Undvik att resa kollektivt till och från friidrottsaktiviteter. Om resa till och från friidrottsaktivitet måste genomföras i kollektivtrafiken är det viktigt att hålla avstånd och inte sitta bredvid andra.
 • Samåkning är möjlig om det sker med människor som annars träffas ofta och nära.
 • Vid särskilda behov kan friidrottare med idrotten som yrkesutövning genomföra resor och träningsläger i mindre skala.Resan ska då utföras på ett så smittsäkert sätt som möjligt.