Forskningsstudie

Linneuniversitetet genomför i samarbete med Olympiatoppen och Agder Universitetet i Norge ett forskningsprojekt med fokus på nutrition kopplat till hälsa och prestation bland kvinnliga uthållighetsidrottare.

Är du en kvinnlig tävlingsaktiv uthållighetsidrottare mellan 18-35 år inom cykel, triathlon, orientering eller långdistanslöpning som önskar att delta i ett forskningsprojekt om kost, hälsa och prestation?

Om du uppfyller projektets inklusionskriterier har du möjlighet att kostnadsfritt få webbaserad undervisning i idrottsnutrition under januari till april 2021, av ledande nutritionister inom området.

Projektet genomförs online vilket betyder att du kan deltaga vart än i världen du befinner dig.
Är du intresserad?
Gå in på projektets hemsida för att läsa mer och delta här.