ultradistans.se

Spartathlon 2015

Behnam Kamrani , Ivan Bretan, Jan-Erik Ramström,  Max Själin, Dan Välitalo, Rikard Hallgren, Ken Hakata, Marcus Berggren, Annika  Nilrud, Mikael  Andersson,  Johan Steene, Andreas Falk och Tobias  Lundgren. Svenska hjältar[…]

Läs mer